UPITNIK EK ZA BIH

 

Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo je analitički instrument politike proširenja EU kojeg Evropska komisija koristi kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Vijeće EU i Evropsko vijeće. Upitnik sadrži detaljnu listu pitanja koja svojom strukturom prati strukturu kriterija za članstvo u EU, a cilj je da se kroz odgovore napravi sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem države koja je podnijela zahtjev za članstvo u EU, te ocijeni njegova kompatibilnost sa sistemom i vrijednostima koje egzistiraju u EU i državama članicama EU.

Bosna i Hercegovina je 15. februara 2016. godine podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Vijeće je 20. jula 2016. godine odlučilo da sprovede proceduru utvrđenu u članu 49. Ugovora o Evropskoj uniji. 09.12.2017. godine Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, gdin. Johannes Hahn uručio je predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Upitnik Evropske komisije. Ovim je Evropska komisija zvanično započela proces pripreme mišljenja o Zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Upitnik sadrži 3242 pitanja grupisanih u politički i ekonomski kriterij te 33 poglavlja pravne stečevine Evropske unije, a Evropska komisija očekuje da Bosna i Hercegovina dostavi odgovore na pitanja iz Upitnika na engleskom jeziku u roku od šest mijeseci. Međutim, taj rok je u naknadno pomjeren.

Upoznajmo se sa sadžajem upitnika:

Linkovi:

Prvog Krajiškog korpusa 102
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
+387 (0)51 961 370
www.aced.ba
Ludviga Kube 7
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+387 (0)35 247 741
www.cci.ba
pridruzi.se.alijansi@gmail.com

DONATORI