ALIJANSA

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), uz podršku EU Delegacije u BiH kroz TACSO BIH, pokrenuli su inicijativu za kreiranje „Alijanse za EU integracije“ kao strukture sa kapacitetom da doprinese aktivnom učešću aktera koji djeluju izvan javnog sektora (NVO, mediji, poslovna preduzeća, akademska zajednica, nezavisni aktivisti,  itd) u aktuelnim procesima EU integracija u BiH – kako u postojećim aktivnostima u vezi sa EU upitnikom tako i kasnije nakon očekivanog pozitivnog AVIS izvještaja i početka pregovora po pojedinim poglavljima.

Želimo uspostaviti radne grupe (sa akterima iz civilnog i poslovnog sektora, medija i drugih), koje bi pokrile blizu 20 pregovaračkih poglavlja i koje bi do tada praktično radile na pitanjima iz aktuelnog Upitnika Evropske komisije, uz razvoj partnerstava sa javnim institucijama u vezi dolazećih pregovaračkih poglavlja.  Tokom juna/jula 2017. godine planirana je organizacija zajedničke konferencije, na kojoj će se diskutovati o najboljim modalitetima i pristupima u budućem radu.

Ukratko, želimo pozicionirati Alijansu za EU integracije kao dugoročan otvoren i inkluzivni alat nevladinog i poslovnog sektora sa kapacitetom da legitimno i kvalitetno doprinese pregovaračkom procesu (kroz analize/konsultacije/javne debate/prijedloge itd) kako bi dobili što bolje javne politike tokom uskladjivanja sa acquis communautaire, te da kao takva, Alijansa za EU integracije bude prepoznata od ključnih aktera u BiH.

Naš cilj

Članstvo - Alijansa za EU integracije
Organizacija Lokacija
CPI – Centar za zastupanje građanskih interesa Sarajevo
CHwB (Cultural Heritage without Borders) Sarajevo
OKC – Omladinski komunikativni centar Banja Luka
Udruženje poslodavaca RS Banja Luka
Udruženje poslodavaca FBiH Sarajevo
CRP – Centar za razvoj i podršku Tuzla
FSU – Fondacija za socijalno uključivanje u BiH Sarajevo
Futura Mostar
Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini Istočno Sarajevo
Transparency International BiH Banja Luka
CZZS – Centar za životnu sredinu Banja Luka
BH Novinari Sarajevo
CSS – Centar za sigurnosne studije Sarajevo
Aarhus centar u BiH Sarajevo
Apriori BiH Mostar
BH Magazin Bihać
BIDF mreža Banja Luka
Bolji posao d.o.o. Sarajevo
Boram Sarajevo
Centar ,,Fenix” Sanski Most
Centar ,,Los Rosales” Mostar
Centar za pravnu pomoć ženama Zenica
CIPP – Centar informativno-pravne pomoći Zvornik
CMB Tuzla
Convita Zenica
CRP – Centar za razvoj i podršku Tuzla
Demokratski centar Nove Nade Foča
E Grupa Zenica
Ekonomski fakultet Tuzla
Elektrotehnička škola Tuzla
ELPOS d.o.o. Bosanska Krupa
Fondacija ,,Cure” Sarajevo
Fondacija ,,Cure” Sarajevo
IEC – Informativno-edukativni centar lica sa invaliditetom Banja Luka
Institut Ergon Mostar
INTERA TP Mostar
Javni RTV servis BIH Sanski Most
JP RTV ,,Bihać” Bihać
JU Muzej grada Zenice Zenica
Koalicija Kolosi Bijeljina
KOOIRS – Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske Banja Luka
Kuća na pola puta – UG Mostar
LINK Mostar
Ljilja Petrović Zečić Banja Luka
Ljiljana Aulić Banja Luka
Međunarodni forum Bosna – Regionalni centar Tuzla
MeNeRaLi – Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS Banja Luka
Nezavisni razvojni centar Banja Luka
NVO ,,Eko Leonardo” Lopare
NVO ,,Mala” i informativni portal
AS info – Kalesija
Kalesija
NVO ,,Ružičnjak” Mostar
Omladinski Savjet RS Banja Luka
Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih Banja Luka
Portal ,,Bijeljina danas” Bijeljina
Prava za sve Sarajevo
Privredna komora USK Bihać
Promo Mostar
PRONI Centar za omladinu Brčko
Savez amputiraca USK Bužim
Savez invalida rada Trebinje
Savez oboljelih od distrofije i srodnih bolesti Banja Luka
Savez slijepih Republike Srpske Banja Luka
Savez udruženja civilnih žratava rata Banja Luka
Središte za cjeloživotno učenje Travnik
Srednjoškolski centar Foča
Studentska organizacija FPN Banja Luka
Sveučilište/ Univerzitet ,,Vitez” Vitez
Teatar ,,UBUNTU” Bijeljina
Udruga ,,Pravi put” Grude
Udruga ,,Utjeha” Široki Brijeg
Udruga invalida (U.O.C.P. Ž.Z.H) Široki Brijeg
Udruženje ,,Gender” Brčko
Udruženje amputiraca Bužim
Udruženje civilnih invalida i
žrtava rata istočne Hercegovine
Bileća
Udruženje civilnih žrtava rata Foča
Udruženje dijabetičara Bužim
Udruženje djece i omladine
sa posebnim potrebama
Bileća
Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama ,,Rastimo zajedno” Gacko
Udruženje građana za bolji Sanski Most Sanski Most
Udruženje mladih ,,Pokret” Bihać
Udruženje Nezavisni biro za razvoj NBR Gradačac
Udruženje oboljelih od šećerne bolesti Velika Kladuša
Udruženje roditelja djece i
omladine sa posebnim potrebama
Trebinje
Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama ,,Neven” Prijedor
Udruženje roditelja teško bolesne djece u BiH Sarajevo
Udruženje slijepih i slabovidih Ist. Hercegovine Bileća
Udruženje za pomoć mentalno
zaostalim licima ,,Nada”
Bijeljina
UG ,,Dlan” kantonalno Zenica
UG ,,Halo” Doboj
UG ,,Leptir” Srebrenica
UG ,,Rastimo srećno” Rogatica
UG ,,Renesansa” Sarajevo
UG ,,Ruka ruci Bihać
UG ,,Tračak nade” Foča
UG ,,Zenski interaktivni ruralni centar – ŽIR” Istočno Sarajevo
UG multiple skleroze regije Istočne Hercegovine Nevesinje
UG TK ,,Fenix” Tuzla
UG ToPeer Doboj
Unija distrofičara u BiH Banja Luka
UNSA Novi Travnik
UPIP – Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče
Ustanova za obrazovanje odraslih ,,Dositej” Bijeljina
Veterinarska Stanica Bugojno
Vijeće mladih općine/Ekomreža – Srebrenik Srebrenik
UG Otaharin – koalicija za saradnju i
zajedničko djelovanje
Bijeljina, Tuzla, Mostar,
Sarajevo, Banja Luka,
Prnjavor, Visoko
Mr Krsto Kojović Trebinje
Prvog Krajiškog korpusa 102
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
+387 (0)51 961 370
www.aced.ba

Ludviga Kube 7
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+387 (0)35 247 741
www.cci.ba
pridruzi.se.alijansi@gmail.com

DONATORI