AKTIVNOSTI

Javni poziv predstavnicima civilnog društva za učešće u sektorskim konsultacijama

Pozivaju se organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, uključujući akademsku zajednicu, eksperte i društvene partnere da iskažu interes za uključivanje u sektorske radne grupe za potrebe planiranja, programiranja i nadzora provedbe akcija-projekata koje se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći (IPA) Evropske unije.

Cilj ovog poziva je odabir određenog broja partnera iz civilnog društva koji su zainteresirani za učešće u sektorskim konsultacijama vezano za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA) u BiH.

 

Predstavnici civilnog društva uručili alternativne odgovore na 716 pitanja iz Upitnika EK za BiH

Alijansa za evropske integracije (A4EU) danas je ambasadoru EU u BiH Lars-Gunnar Wigemarku uručila izvještaj civilnog društva pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH”. Odgovore su pripremile organizacije civilnog društva iz cijele zemlje, uz podršku Tehničke pomoći EU organizacijama civilnog društva u BiH (TACSO). Ambasador Wigemark je pozdravio izvještaj, naglašavajući da on pokazuje da civilno društvo u BiH ozbiljno uzima proces integracije.

Alternativni odgovori na 716 pitanja pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH

Zalaganje i energija članica Alijanse za EU integracije produkovala je finalizacijom Izvještaja pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH“.

Uskoro će biti objavljen dokument i na b/h/s jezicima.  Želja nam je da se sa sadržajem ovog dokumenta upozna što veći broj građana, organizacija, privrednih subjekata, medija, predstavnika vlasti u BiH na svim nivoima i drugih.

Najavljeni sastanci radnih grupa do kraja septembra

U toku septembra 2017. godine održaće se još dva sastanka radnih grupa Alijanse. Prvi će biti održan u četvrtak, 28. septembra u Sarajevu, u hotelu „Bosnia“. To je prvi sastanak Radne grupe 5 koja je oformljena u okviru Alijanse za EU integracije, a bavi se pitanjima „Socijalne politike i zapošljavanja“.

Cilj sastanka je međusobno upoznavanje članova Radne grupe koji su dostavili odgovore na pitanja iz poglavlja 19, te osvrt na pitanja iz pomenutog poglavlja iz Upitnika Evropske komisije – “Socijalna politika i zapošljavanje”, koje je Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, kao koordinator Radne grupe 5,  prikupljala tokom avgusta i septembra.

U Sarajevu, 13. septembra održan je sastanak na kom su učestvovali predstavnici radne grupe 8, koji su odabrali da daju alternativne odgovore na Upitnik Evropske komisije na pitanja koja se bave odgovornošću institucija. Pitanja se odnose na Javne nabavke (poglavlje 5), Pravosuđe i osnovna prava (poglavlje 23) i Pravdu, slobodu i sigurnost (poglavlje 24). Na sastanku koji je održan u hotelu Astra, predstavnici organizacija civilnog društva su imali priliku da se međusobno upoznaju, te detaljno prođu kroz sumirane odgovore na upitnik koji se odnose na tri oblasti koje pokriva radna grupa 8. Tokom sastanka su razmotreni I usaglašeni odgovori iz Upitnika EU koji se odnose na gore pomenuta poglavlja.

Regionalni sastanci Alijanse tokom maja mjeseca (Bijeljina, Foča, Sarajevo, Mostar, Banja Luka)

Nakon sastanaku u Bihaću i Travniku inicijativa „Alijansa za EU integracije“ predstavljena je u još 5 gradova širom Bosne i Hercegovine. Regionalni sastanci održani su u Bijeljini 03.maja, u Foči 04.maja, u Sarajevu 10.maja, u Mostaru 12.maja i u Banja Luci 15.maja. Ciljevi ovih sastanaka ostali su isti, a prije svega ostvarena je želja organizatora (ACED i CCI) da u neposrednom kontaktu sa potencijalnim članicama Alijanse predstave ulogu ove inicijative.

Regionalni sastanci Alijanse tokom aprila mjeseca (Bihać, Travnik)

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, obrazovanje i razvoj (ACED) – su tokom aprila mjeseca pokrenuli kampanju kako bi angažovali nevladine aktere u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Preciznije, kroz ovu inicijativu CCI i ACED žele okupiti organizacije civilnog društva, preduzetnike, akademsku zajednicu, medije, aktiviste, blogere idr, da aktivno sudjeluju u “Alijansi za EU integracije”.

Prvog Krajiškog korpusa 102
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
+387 (0)51 961 370
www.aced.ba

Ludviga Kube 7
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+387 (0)35 247 741
www.cci.ba
pridruzi.se.alijansi@gmail.com

DONATORI