АЛИЈАНСА

 

Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) и Агенција за сарадњу, едукацију и развој (АЦЕД), уз подршку ЕУ Делегације у БиХ кроз ТАЦСО БИХ, покренули су иницијативу за креирање „Алијансе за ЕУ интеграције“ као структуре са капацитетом да допринесе активном учешћу актера који дјелују изван јавног сектора (НВО, медији, пословна предузећа, академска заједница, независни активисти,  итд) у актуелним процесима ЕУ интеграција у БиХ – како у постојећим активностима у вези са ЕУ упитником тако и касније након очекиваног позитивног АВИС извјештаја и почетка преговора по појединим поглављима.

 

АКТИВНОСТИ

Залагање и енергија чланица Алијансе за ЕУ интеграције продуковала је финализацијом Извјештаја под називом “Алтернативни одговори на 716 питања питања из Упитника Европске комисије за БиХ“.

Алијанса за европске интеграције (А4ЕУ) данас је амбасадору ЕУ у БиХ Ларс-Гуннар Њигемарку уручила извјештај цивилног друштва под називом “Алтернативни одговори на 716 питања из Упитника Европске комисије за БиХ”.

У Сарајеву одржан састанак радне групе 8

У Сарајеву, 13. септембра одржан је састанак на ком су учествовали представници радне групе 8, који су одабрали да дају алтернативне одговоре на Упитник Европске комисије на питања која се баве одговорношћу институција.

У току септембра 2017. године одржаће се још два састанка радних група Алијансе. Први ће бити одржан у четвртак, 28. септембра у Сарајеву, у хотелу „Босниа“.

Регионални састанци Алијансе током априла мјесеца (Бихаћ, Травник)

Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) и Агенција за сарадњу, образовање и развој (АЦЕД) – су током априла мјесеца покренули кампању како би ангажовали невладине актере у процесу ЕУ интеграција Босне и Херцеговине. Прецизније, кроз ову иницијативу ЦЦИ и АЦЕД желе окупити организације цивилног друштва, предузетнике, академску заједницу, медије, активисте, блогере идр, да активно судјелују у “Алијанси за ЕУ интеграције”. Алијанса представља заједничку платформу која ће окупити невладине актере као партнере и која ће надопуњавати владине институције БиХ које су тренутно једини званични судионик у процесу ЕУ интеграције.

Регионални састанци Алијансе током маја мјесеца (Бијељина, Фоча, Сарајево, Мостар, Бања Лука)

Након састанаку у Бихаћу и Травнику иницијатива „Алијанса за ЕУ интеграције“ представљена је у још 5 градова широм Босне и Херцеговине. Регионални састанци одржани су у Бијељини 03.маја, у Фочи 04.маја, у Сарајеву 10.маја, у Мостару 12.маја и у Бања Луци 15.маја.

Формирање и рад Радних група (јун, јул)

На одржаним регионалним састанцима, али и путем WЕБ сајта Алијансе за ЕУ интеграције („ПРИДРУЖИ СЕ“), дата је могућност укључивања у рад Радних група, сходно експертизи и практичном искуству или теоретском познавању одређене области. Циљ је да са аспекта стручног знања и практичног познавања одређених области окупимо стручњаке у 10 различитих тематских области – Радних група, а које ће покрити 29 (од 33 постојећих) поглавља. Радне групе ће предводити Координатори – организације стручне из дате области. Исте ће бити укључене у све фазе ЕУ интеграција – сходно тренутно-актуелном кораку у процесу, али и припремним активностима за кораке које слиједе. Тренутно сада (06/2017) је актуелно одговарање на упитник достављен од стране ЕК у 12/2016. До краја 06/2017 се очекује да ће бити одржан један састанак свих Радних група (РГ) са сљедећим циљевима: 1) Међусобно упознавање свих чланова РГ; 2) Дефиниција рада у РГ: начин рада и временски оквир; 3) Спецификација експертизе и стручност чланова РГ сходно поглављима или појединим областима; 4) Сакупљање постојећих одговора на Упитник; 5) Припрема за заједничку конференцију.

Сам рад Алијансе је опредијељен према продуктивности и постигнућима, радије него према администрацији и формализму. Због тога је предвиђено да сваки члан може да предложи одређену тему Координатору Радне групе ради побољшања рада, с тиме да су Координатори свих Радних група дио Програмског Савјета Алијансе, и с тиме директно дефинишу рад и успостављеност исте.

Првог Крајишког корпуса 102
78 000 Бања Лука
Босна и Херцеговина
+387 (0)51 961 370
www.aced.ba

Лудвига Кубе 7
75000 Тузла
Босна и Херцеговина
+387 (0)35 247 741
www.cci.ba
pridruzi.se.alijansi@gmail.com

ДОНАТОРИ