Zalaganje i energija članica Alijanse za EU integracije produkovala je finalizacijom Izvještaja pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH“.

DOWNLOAD

Uskoro će biti objavljen dokument i na b/h/s jezicima.  Želja nam je da se sa sadržajem ovog dokumenta upozna što veći broj građana, organizacija, privrednih subjekata, medija, predstavnika vlasti u BiH na svim nivoima i drugih.