26. 09.2017.

“Ovogodišnji Evropski dan jezika slavi inovacije u učenju jezika i nastave. To nam pruža odličnu priliku da istaknemo ogromnu vrijednost evropske kulturne raznolikosti. Nacije u Evropi su uvek najsnažnije i najprosperitivnije kada smo otvoreni i okrenuti ka vani, spremni da prihvatimo druge načine života i kada pozdravljamo one koji mogu doprinijeti našim društvima. Praveći pauzu da bi proslavili desetine jezika koje govore u našim zajednicama, možemo poslati moćnu poruku: da je Evropa istinsko višejezično mjesto gdje su svi dobrodošli i gdje svi mogu imati ravnopravan glas. Više nego ikad, zaštita jezika na našem kontinentu postaje osnovni alat ne samo za zaštitu prava nacionalnih manjina, već i za podsticanje međusobnog razumijevanja u našim društvima kroz dijeljenje evropskih vrijednosti i kulturnog nasljeđa. Stotine događaja organizovale su škole, univerziteti i kulturne ustanove kako bi obeležili taj dan. Želeo bih da pošaljem svoje najbolje želje svim onima koji učestvuju. ”

 

 

Preuzeto sa: coe.int