Брисел, 26. септембра 2017.

Европска комисија је данас објавила скуп смјерница за примјену прописа Европске уније о храни и правима потрошача на производе двојне квалитете, како је предсједник Јунцкер најавио у овогодишњем говору о стању Уније.

 

Те ће смјернице помоћи националним тијелима да одреде крши ли неко подузеће прописе Европске уније при продаји производа двојне квалитете у различитим земљама.

Жан Клод Јункер, предсједник Европске комисије, изјавио је у говору о стању Уније: “Не могу прихватити то да се људима у неким дијеловима Еуропе продају прехрамбени производи ниже квалитете него у другим земљама, иако су амбалажа и робна марка исти. Сада морамо националним тијелима додијелити веће овласти како би се посвуда искоријениле незаконите праксе.”

Вера Јоурове, комесарка за правосуђе, заштиту потрошача и равноправност сполова, изјавила је: “Продаја двају различитих производа у амбалажи исте робне марке заваравајућа је и непоштена према потрошачима. То је питање јасан примјер да прекограничне проблеме можемо ријешити само сурадњом на нивоу Европске уније. Државе чланице предуго нису могле саме пронаћи добро рјешење тог проблема. Намјеравам прекинути ту праксу, забрањену правом Европске уније, и осигурати да се према свим потрошачима поступа једнако.”

У смјерницама се наводе и објашњавају релевантни захтјеви из прописа Европске уније о храни и правима потрошача којих се надлежна тијела морају придржавати при анализи потенцијалног проблема с производима двојне квалитете:

  • Уредба о информирању о храни, којом је прописано да се потрошачима морају давати истините и достатне информације о одређеном прехрамбеном производу. Примјерице, ознаке за храну морају садржавати све састојке производа.
  • Директива о непоштеној пословној пракси, којом се забрањује непоштена пословна пракса попут стављања на тржиште производа у амбалажи исте робне марке на начин којим би се могло заварати потрошаче.

Смјернице садржавају кораке које национална тијела за заштиту потрошача и тијела за храну могу слиједити како би утврдила крше ли произвођачи те прописе у оквиру наведеног законодавства. Ако кршење прописа укључује прекогранични аспект, тијела за заштиту потрошача могу интервенирати путем Мреже за сарадњу у заштити потрошача на европском нивоу.

Национална тијела за заштиту потрошача и тијела за храну одговорна су осигурати да се подузећа придржавају прописа Европске уније. Међутим, Европска комисија ће им предано помагати овим смјерницама и у различитим подручјима.

Друге активности Европске комисије

Осим тих смјерница, Европска комисија ради на методологији за побољшање упоредних испитивања прехрамбених производа како би државе чланице имале чврсту заједничку знанствену основу за расправе о том питању. Заједничком истраживачком центру (ЈРЦ) ставила је на располагање милион еура за развој те методологије.

Осим тога, државама чланицама осигурала је милион еура за финансирање студија или мјера проведбе, чиме финансира даљњи рад на прикупљању доказа и проведби.

Европска комисија је започела дијалог с произвођачима и удругама робних марки, који су се обвезали израдити кодекс понашања ове јесени.

Комисија ће 13. октобра у Братислави судјеловати на Самиту о заштити потрошача, на којем ће се окупити представници министарстава како би расправљали о теми двојне квалитете прехрамбених производа, а који организирају словачка и чешка влада. Надаље, у септембру и новембру организират ће радионице с тијелима за заштиту потрошача и сигурност хране.

Додатне информације

Смјернице за примјену прописа ЕУ-а о храни и правима потрошача

Информативни чланак о двојној квалитети производа из говора о стању Уније 2017.

 

Преузето са: europa.ba