У току септембра 2017. године одржаће се још два састанка радних група Алијансе. Први ће бити одржан у четвртак, 28. септембра у Сарајеву, у хотелу „Босниа“. То је први састанак Радне групе 5 која је оформљена у оквиру Алијансе за ЕУ интеграције, а бави се питањима „Социјалне политике и запошљавања“. Циљ састанка је међусобно упознавање чланова Радне групе који су доставили одговоре на питања из поглавља 19, те осврт на питања из поменутог поглавља из Упитника Европске комисије – „Социјална политика и запошљавање“, које је Фондација за социјално укључивање у Босни и Херцеговини, као координатор Радне групе 5, прикупљала током августа и септембра. Како је најавила Ранка Нинковић-Папић, директорица ФСУ у БИХ , на састанку ће бити договорена будућа сарадња и ангажман Радне групе у контексту припрема Босне и Херцеговине за учешће у преговорима са ЕУ о поглављу 19.

Наредни састанак ће бити одржан 29. септембра у у хотелу „Парк“ у Добоју у организацији Омладинског комуникативног центра. То је први састанак Радне групе 2 која се бави питањима из поглавља 25 и 26, односно питањима Науке и истраживања и Образовања и културе. Како је најавио Саша Марковић, извршни директор ОКЦ-а, циљ састанка је усаглашавање одговора достављених од стране организација цивилног друштва – чланица Радне групе.