U toku septembra 2017. godine održaće se još dva sastanka radnih grupa Alijanse. Prvi će biti održan u četvrtak, 28. septembra u Sarajevu, u hotelu „Bosnia“. To je prvi sastanak Radne grupe 5 koja je oformljena u okviru Alijanse za EU integracije, a bavi se pitanjima „Socijalne politike i zapošljavanja“. Cilj sastanka je međusobno upoznavanje članova Radne grupe koji su dostavili odgovore na pitanja iz poglavlja 19, te osvrt na pitanja iz pomenutog poglavlja iz Upitnika Evropske komisije – “Socijalna politika i zapošljavanje”, koje je Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, kao koordinator Radne grupe 5,  prikupljala tokom avgusta i septembra. Kako je najavila Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BIH , na sastanku će biti dogovorena buduća saradnja i angažman Radne grupe u kontekstu priprema Bosne i Hercegovine za učešće u pregovorima sa EU o poglavlju 19.

Naredni sastanak će biti održan 29. septembra u u hotelu “Park” u Doboju u organizaciji Omladinskog komunikativnog centra. To je prvi sastanak Radne grupe 2 koja se bavi pitanjima iz poglavlja 25 i 26, odnosno pitanjima Nauke i istraživanja i Obrazovanja i kulture. Kako je najavio Saša Marković, izvršni direktor OKC-a, cilj sastanka je usaglašavanje odgovora dostavljenih od strane organizacija civilnog društva – članica Radne grupe.