У Сарајеву, 13. септембра одржан је састанак на ком су учествовали представници радне групе 8, који су одабрали да дају алтернативне одговоре на Упитник Европске комисије на питања која се баве одговорношћу институција. Питања се односе на Јавне набавке (поглавље 5), Правосуђе и основна права (поглавље 23) и Правду, слободу и сигурност (поглавље 24). На састанку који је одржан у хотелу Астра, представници организација цивилног друштва су имали прилику да се међусобно упознају, те детаљно прођу кроз сумиране одговоре на упитник који се односе на три области које покрива радна група 8. Током састанка су размотрени И усаглашени одговори из Упитника ЕУ који се односе на горе поменута поглавља.

„Поред усаглашавања одговора, циљ који смо пред себе ставили јесте будућа сарадња у контексту припрема за учешће у преговорима Босне и Херцеговине са Европском унијом у три поменута поглавља“ – казао је Емсад Диздаревић испред Транспаренцy Интернатионал Босна и Херцеговина.

__________________________