U Sarajevu, 13. septembra održan je sastanak na kom su učestvovali predstavnici radne grupe 8, koji su odabrali da daju alternativne odgovore na Upitnik Evropske komisije na pitanja koja se bave odgovornošću institucija. Pitanja se odnose na Javne nabavke (poglavlje 5), Pravosuđe i osnovna prava (poglavlje 23) i Pravdu, slobodu i sigurnost (poglavlje 24). Na sastanku koji je održan u hotelu Astra, predstavnici organizacija civilnog društva su imali priliku da se međusobno upoznaju, te detaljno prođu kroz sumirane odgovore na upitnik koji se odnose na tri oblasti koje pokriva radna grupa 8. Tokom sastanka su razmotreni I usaglašeni odgovori iz Upitnika EU koji se odnose na gore pomenuta poglavlja.

“Pored usaglašavanja odgovora, cilj koji smo pred sebe stavili jeste buduća saradnja u kontekstu priprema za učešće u pregovorima Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom u tri pomenuta poglavlja” – kazao je Emsad Dizdarević ispred Transparency International Bosna i Hercegovina.

 

 

__________________________