Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, obrazovanje i razvoj (ACED) – su tokom aprila mjeseca pokrenuli kampanju kako bi angažovali nevladine aktere u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Preciznije, kroz ovu inicijativu CCI i ACED žele okupiti organizacije civilnog društva, preduzetnike, akademsku zajednicu, medije, aktiviste, blogere idr, da aktivno sudjeluju u “Alijansi za EU integracije”.

Bihać

Alijansa predstavlja zajedničku platformu koja će okupiti pomenute nevladine aktere s ciljem da budemo prepoznati kao kompetentni partneri koji mogu i znaju pomoći vladinim institucijama u BiH, a koje su trenutno jedini zvanični sudionik u procesu EU integracije.  Prvi regionalni sastanak “Alijanse za EU integracije” održan je u Bihaću, 25. aprila, u Skupštinskoj sali Unsko-sanskog kantona. Sastanku su prisustvovali predstavnici medija (BH magazin, udruženje novinara USK…), privrede (privredna komora USK…) i organizacija civilnog društva (Savez amputiraca USK, Udruženje građana za bolji Sanski most…). Dva dana kasnije, u Općinskoj sali Travnika održan je drugi regionalni sastanak Alijanse.  Ovom sastanku prisustvovali su predstavnici udruženja građana regije Srednje Bosne, ali i obrazovnih institucija, kao i preduzeća (Sveučilište/Univerzitet ”Vitez”, E-grupa – Zenica, Convita d.o.o. – Zenica, Kantonalno udruženje ”Dlan” – Zenica, UPIP – Žepče, idr.)

Travnik

Organizatori (ACED i CCI) su poručili kako žele pozicionirati Alijansu za EU integracije kao otvoren i inkluzivni alat nevladinog i poslovnog sektora sa kapacitetom da legitimno i kvalitetno doprinesu pregovaračkom postupku, kako bi dobili što bolje javne politike, te da kao takva Alijansa za EU integracije bude prepoznata od ključnih aktera u BiH, kao i Delegacije EU.