УПИТНИК ЕК ЗА БИХУпитник Европске комисије за припрему мишљења о захтеву за чланство је аналитички инструмент политике проширења ЕУ којег Европска комисија користи како би оценила спремност државе која је поднела захтев за чланство да стекне статус кандидата и отвори преговоре о приступању са ЕУ, о чему најзад одлучује Савет ЕУ и Европско вијеће. Упитник садржи детаљну листу питања која својом структуром прати структуру критеријума за чланство у ЕУ, а циљ је да се кроз одговоре направи свеобухватан увид у политички, правни, друштвени, економски и административни систем државе која је поднела захтев за чланство у ЕУ, те оцени његова компатибилност са системом и вредностима које егзистирају у ЕУ и државама чланицама ЕУ.

Босна и Херцеговина је 15. фебруара 2016. године поднела захтев за чланство у Европској унији. Веће је 20. јула 2016. године одлучило да спроведе процедуру утврђену у члану 49. Уговора о Европској унији. 2017/12/09. године Европски комесар за политику сусједства и преговоре о проширењу, гдин. Јоханнес Хахн уручио је предсједавајућем Савјета министара Босне и Херцеговине Упитник Европске комисије. Овим је Европска комисија званично започела процес припреме мишљења о Захтјеву за чланство Босне и Херцеговине у Европској унији.

Упитник садржи 3242 питања груписаних у политички и економски критеријум те 33 поглавља правне тековине Европске уније, а Европска комисија очекује да Босна и Херцеговина достави одговоре на питања из Упитника на енглеском језику у року од шест мијесеци. Међутим, тај рок је у накнадно помјерен.

Упознајмо се са САЏАЈИ упитника:

Линкови:

Првог Крајишког корпуса 102
78 000 Бања Лука
Босна и Херцеговина
+387 (0)51 961 370
www.aced.ba
Лудвига Кубе 7
75000 Тузла
Босна и Херцеговина
+387 (0)35 247 741
www.cci.ba
pridruzi.se.alijansi@gmail.com

ДОНАТОРИ