РАДНЕ ГРУПЕ

Јавне финансије
Образовање и култура
Транспорт и енергетика
Социјална политика и запошљавање

Координатор радне групе:
ФСУ – Фондација за социјално укључивање у БИХ – Сарајево
Koнтакт:
sif@sif.ba
Заштита потрошача и здравља

Координатор радне групе:
Футура – Moстaр

Koнtakt:
futura@futura.ba
Пољопривреда и рурални развој

Координатор радне групе:
Мрежа за рурални развој у БиХ – Источно сарајево
Контакт: 
duskocvjetinovic@nestovise.org
Одговорност

Координатор радне групе:
Transparency International BiH – Бања Лука
Koнtakt:
info@ti-bih.org
Заштита животне средине

координатор радне групе:
ЦЗЗС – Центар за животну средину – Бања Лука
Koнtakt:
info@czzs.org
Медији

Координатор радне групе:
БХ Новинари – Сарајево
Контакт:
bhnovinari@bhnovinari.ba
Спољни односи

30. Спољни односи

31. Спољна, безбедносна и одбрамбена политика

Координатор радне групе:

ЦСС – Центар за сигурносне студије – Сарајево

Koнtakt:
info@css.ba

Статистика и царинска унија (неформирана радна група)
Првог Крајишког корпуса 102
78 000 Бања Лука
Босна и Херцеговина
+387 (0)51 961 370
www.aced.ba

Лудвига Кубе 7
75000 Тузла
Босна и Херцеговина
+387 (0)35 247 741
www.cci.ba
pridruzi.se.alijansi@gmail.com

ДОНАТОРИ