17.04.2018.

 

Политички критерији

Изборно законодавство је потребно хитно измијенити како би се осигурало правилно организовање избора у октобру 2018. и несметана проведба изборних резултата. У том погледу, сви политички лидери требају преузети одговорност и показати спремност на компромис за рјешавање питања око Дома народа Федерације. Одлука Уставног суда из 2010. године о поштивању основних демократских права грађана Мостара да гласају на локалним изборима тек се треба провести. На усвајање закона проистеклих из Реформске агенде, укључујући усвајање закона о акцизама, негативно су утицало тензије између владајућих коалиционих странака и опструкције од стране опозиционих странака у Парламентима на државном и ентитетским нивоима, што је довело до успоравања темпа реформи. Реформска агенда се учинковито проводила када су државни и ентитетски нивои сарађивали на координиран начин. Устав Босне и Херцеговине и даље крши Европску конвенцију о људским правима, у случају “Сејдић-Финци” и другим повезаним случајевима.

На функционисање Предсједништва Босне и Херцеговине утицало је изражавање опречних ставова појединих чланова Предсједништва о бројним питањима која су у њиховој надлежности у области вањске политике. Вијеће министара усвојило је још стратегија за цијелу земљу у областима као што су околиш и рурални развој. Међутим, с изнимком неколико реформи и посебно усвајања закона о акцизама, проведба бројних реформи је каснила због недостатка договора између чланова владајуће коалиције. Стратегије за цијелу земљу у областима као што су енергија, запошљавање или управљање јавним финансијама тек требају да се усвоје. Механизам координације по питањима везаним за ЕУ почео је функционисати у јуну 2017. године са припремањем одговора земље на Упитник Европске комисије. Национални програм за приближавање законодавства земље правној стечевини ЕУ тек треба да се усвоји.

Босна и Херцеговина је у раној фази реформе своје јавне управе и током прошле године није постигнут ниједан напредак. Стратегија за цијелу земљу за реформу јавне управе је у изради и треба да се усвоји. Даљња фрагментација државне службе у ентитету Федерација те на кантоналном нивоу повећала је ризик од политизације. Босна и Херцеговина има одређени ниво спремности у погледу свог правосудног система. Постигнут је одређени напредак у правосуђу, али свеукупно посматрано, реформе напредују спорим темпом. Било која измјена закона о кривичном поступку треба бити у складу с међународним стандардима и не би требала угрозити способност институција да рјешавају случајеве тешког организираног криминала, корупције и других изазове за владавину права. Такођер постоји одређени ниво спремности у погледу борбе против корупције. Међутим, корупција је широко распрострањена те је и даље питање које изазива забринутост. Босна и Херцеговина има одређени ниво спремности за борбу против организираног криминала. Одређени напредак је постигнут, нарочито усвајањем нове стратегије за борбу против организираног криминала и његово сузбијање те испуњавањем акционог плана за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма, што је резултирало тиме да Босна и Херцеговина више неће бити предмет Радне групе за финансијске мјере у борби против прања новца. Међутим, потребни су значајни напори у вези са финансијским истрагама и унапређењем капацитета за борбу против тероризма као и побољшање сарадње са сусједним земљама по питањима управљања границом.

Постигнут је одређени напредак у питањима људских права и мањина. Међутим, потребна су суштинска унапређења стратешког, правног, институционалног и политичког оквира за поштивање људских права. То укључује слободу изражавања гђе се наставља политички притисак и застрашивање новинара, укључујући физичке и вербалне нападе. Недостатак учинковите проведбе законодавства за спрјечавање и заштиту од родно заснованог насиља, посебно насиља у породици, и даље изазива забринутост. Неопходан је свеобухватнији и интегрисани приступ популацији рома како би се потакла њихова социјална инклузија.

Усаглашавање Босне и Херцеговине са Заједничком вањском и сигурносном политиком ЕУ се тек треба унаприједити.

Капацитет за управљање миграцијама, посебно у раду са рањивим групама, треба даље јачати.

Економски критерији

Што се тиче економског развоја и конкурентности, Босна и Херцеговина је постигла одређени напредак, али је још увијек у раној фази успостављања функционалне тржишне економије. Одређена побољшања пословног окружења су постигнута, а финансијски сектор је ојачан. Кључна преостала питања су слаба владавина права, још увијек лоше пословно окружење, фрагментирана и неучинковита јавна управа те знатне неуравнотежености тржишта рада, повезане са слабим образовним системом, слабим институционалним капацитетима те непотицајном инвестиционом климом. Поред тога, сива економија је и даље значајна.

Законодавство ЕУ

Босна и Херцеговина је постигла одређени напредак и остала у раној фази остваривања капацитета да с носи са конкурентским притиском и тржишним снагама унутар Европске уније. Свеукупни ниво образовања и издвајања за истраживања и развој су и даље ниска. Квалитет стварног капитала угрожен је недовољним инвестирањем. Транспортна и енергетска инфраструктура недовољно је развијена. Брзина структурних прилагодби је спора, иако је забиљежена одређена диверсификација у регионалној трговинској структури земље.

Кључни датуми

јуни 2003. године: Састанак у Солуну; потврђена перспектива Европске уније за Западни Балкан;

јуни 2008. године: Потписивање Споразум о стабилизацији и придруживању и Привременог споразума о трговини и трговинским питањима

децембар 2010. године: Безвизни режим за подручје Шенгена за грађане Босне и Херцеговине;

јуни 2011. године: Покретање Структурираног дијалога о правосуђу с циљем даљег консолидирања правосудног система у Босни и Херцеговини

септембар 2011. године: Јачање улоге ЕУ у Босни и Херцеговини након одвајања мандата специјалног представника Европске уније од Уреда високог представника

јуни 2012. године: Покретање Дијалога на високом нивоу о процесу приступања ради испуњавања захтјева за приступање ЕУ

јуни 2015. године: Ступање на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању

фебруар 2016. године: Босна и Херцеговина поднијела захтјев за чланство у ЕУ

септембар 2016. године: Вијеће ЕУ позвало Европску комисију да достави Мишљење о основаности захтјева Босне и Херцеговине за чланство у ЕУ

децембар 2016. године: Комесар Хахн уручио властима Босне и Херцеговине Упитник Европске комисије

фебруар 2018. године:

  • Власти Босне и Херцеговине уручиле предсједнику Јунцкеру и комесару Хахну одговоре на Упитни
  • Европска комисија усвојила своју стратегију за ‘Кредибилну перспективу проширења и појачан ангажман ЕУ са Западним Балканом’

Више информација је доступно на:

Извјештај о Босни и Херцеговини: http://europa.ba/?p=56289

Више информација: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm

 

Извор